สมัครสมาชิกใหม่

 1. การสมัครครั้งแรก กำหนดให้สมาชิกทุกท่านโอนเงินขั้นต่ำ จำนวน 100 บาท (บวกเศษ เช่น 100.05 บาท) ตามความสะดวกทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงิน
 2. สมาชิกใหม่สามารถขอรับเลขที่บัญชี ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. การแจ้งเรื่องสมัครสมาชิกใหม่ ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อผู้สมัคร(ตามจริง)
  • เว็บไซต์ที่ต้องการสมัคร
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
  • ชื่อและเลขที่บัญชีสำหรับการถอน (ธนาคารกรุงเทพ, กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยาและทหารไทย)
  • จำนวนเงินฝาก
  • เวลาและเลขที่บัญชีฝากยอดเงินเข้ามา
  • ทีมงานจะยึดถือข้อมูล ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งนี้เป็นหลัก
 4. หลังจากการแจ้งฝากยอดเงิน ทางทีมงานจะดำเนินการตั้ง Account และ Username, Password ผ่านทาง sms ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้ ภายในครึ่งชั่วโมง
 5. หลังจากที่ได้รับ username และ password แล้วท่านสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับเว็บไซต์ที่ท่านเลือกไว้